CƠ HỘI NGHỀ NGHIỆP

QUẢN LÝ NHÀ XƯỞNG CHO THUÊ

Quản lý việc vận hành sản xuất của các công ty đang thuê nhà xưởng trong khu vực. - Tiếp nhận thông tin và giải đáp thắc mắc của khách hàng khi có nhu cầu thuê nhà xưởng của công ty. - Quản lý và đôn đốc việc xây dựng các khu nhà xưởng. - Quản lý nhân công, bảo vệ trong khu vực nhà xưởng.

XEM THÊM