Long An: Tập trung nguồn lực thu hút đầu tư vào khu công nghiệp

Năm 2020, tỉnh Long An sẽ tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển, tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hoạt động các khu, cụm công nghiệp, tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đó là nhấn mạnh của ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An tại hội nghị trực tuyến triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2020, ngày 3/1.

Theo đó, năm 2020, tỉnh Long An đặt ra mục tiêu: Tiếp tục tập trung tái cơ cấu kinh tế của tỉnh, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, nâng cao chất lượng tăng trưởng; huy động mọi nguồn lực triển khai thực hiện đạt hiệu quả 2 chương trình đột phá và 3 công trình trọng điểm của Nghị quyết Đại hội X Đảng bộ tỉnh.

Tỉnh đề ra 25 chỉ tiêu chủ yếu, 116 nhiệm vụ trọng tâm triển khai thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2020. Trong đó, tỉnh phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP) đạt từ 9,5-9,6%; GDP bình quân đầu người đạt từ 80-85 triệu đồng/năm; sản lượng lương thực 2,7 triệu tấn…

long an tap trung nguon luc thu hut dau tu vao khu cong nghiep
Hình minh họa

Long An đề ra 10 giải pháp thực hiện nhiệm vụ. Trong đó tỉnh chú trọng đẩy mạnh đổi mới, cải cách theo hướng đồng bộ, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của hội nhập, bảo đảm các cân đối lớn, tạo nền tản cho phát triển nhanh và bền vững. Đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn, đẩy nhanh quá trình chuyển đổi mô hình tăng trưởng dựa vào ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, nâng cao năng suất lao động.

Ông Phạm Văn Rạnh – Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An nhấn mạnh: Năm 2020, các ban ngành cần ra sức phấn đấu, thực hiện quyết liệt, hiệu quả các nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội đề ra. Tập trung huy động mọi nguồn lực cho đầu tư phát triển; tiếp tục có giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư và hoạt động các khu, cụm công nghiệp; tập trung thực hiện công tác cải cách hành chính, cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh.

Đồng thời, thúc đẩy thực hiện có hiệu quả các giải pháp tái cơ cấu ngành nông nghiệp; thực hiện công tác quản lý, giám sát chặt chẽ đầu tư công theo đúng quy định pháp luật; tập trung thực hiện nhiệm vụ thu, chi ngân sách theo kế hoạch đề ra.

Ông Trần Văn Cần – Chủ tịch UBND tỉnh Long An – đề nghị: Năm 2020 các sở ngành của tỉnh phải tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng suất, chất lượng, hiệu quả và sức cạnh tranh một cách thực chất, hiệu quả hơn, huy động, sử dụng hiệu quả các nguồn lực, đẩy mạnh xây dựng hệ thống kết cấu hạ tầng và phát triển đô thị.

Theo Báo Công Thương

#Khu_công_nghiệp_Tân_Kim , #nhà_xưởng_Ossif

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *