LONG AN THU HÚT ĐẦU TƯ 2 THÁNG ĐẦU NĂM TIẾP TỤC DUY TRÌ TÍCH CỰC

Nhìn lại 2 tháng đầu năm 2024, số dự án cùng vốn đăng kí đầu tư trong nước và đầu tư trực tiếp từ nước ngoài tại Long An đều tăng so với cùng kỳ.

Theo báo cáo UBND tỉnh Long An, trong 2 tháng đầu năm 2024, có 258 doanh nghiệp thành lập mới với tổng vốn đăng ký 3087 tỷ đồng. So với cùng kỳ năm 2022, số lượng doanh nghiệp thành lập mới tăng 12%, số vốn đăng ký tăng 137%.

Lũy kế từ đầu năm đến nay về thu hút đầu tư, tỉnh cấp mới 5 dự án đầu tư trong nước với tổng vốn đầu tư 2117,9 tỷ đồng. Bên cạnh đó, có thêm 115 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài được cấp mới với vốn đầu tư đăng ký 109,86 triệu USD (tăng 8 dự án và tăng gần 55 triệu USD so với cùng kỳ)

Công tác xúc tiến, hợp tác đầu tư luôn được tỉnh Long An quan tâm thực hiện.

Tính đến nay, Long An có 17.204 doanh nghiệp đăng ký hoạt động với tổng vốn đăng ký 375.869 tỷ đồng; 2.210 dự án đầu tư trong nước với số vốn đăng ký 300.377,9 tỷ đồng và 1.276 dự án FDI với tổng vốn đăng ký 11.113,2 triệu USD (trong đó có 635 dự án đi vào hoạt động, với tổng vốn đầu tư 4.213 triệu USD)

Theo UBND tỉnh Long An, đối với kế hoạch đầu tư công năm 2024, Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn 2024 cho tỉnh 8.649,38 tỷ đồng. UBND tỉnh đã phân bổ 7.309,85 tỷ đồng (còn lại 1.339,52 tỷ đồng chưa giao, gồm 1.039,6 tỷ đồng từ nguồn sử dụng đất; 75,512 tỷ đồng từ nguồn xổ số kiến thiết và 224,41 tỷ đồng từ nguồn Chương trình mục tiêu quốc gia nông thôn mới).

Tính đến hết ngày 19/2/2024, tỉnh đã giải ngân 1.272,62 tỷ đồng, đạt 17,41% kế hoạch đã giao (cùng kỳ 14,69%). Trong đó, vốn tỉnh quản lý 5.107, 45 tỷ đồng, giải ngân 965,62 tỷ đồng , đạt 18,91% kế hoạch (cùng kỳ 15,95%); vốn huyện quản lý 2.202,40 tỷ đồng, giải ngân 307 tỷ đồng, đạt 13,94% kế hoạch (cùng kỳ 10,93%).

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *